Miami-Dade / Miami / Sky Lake - 1 Listings ($599,000 - $599,000)
Miami-Dade / North Miami Beach / Sky Lake - 6 Listings ($480,000 - $3,200,000)
Palm Beach / Boynton Beach / Sky Lake - 3 Listings ($345,000 - $595,000)